Verslag gemeenteraad van 30 januari 2014

Publié le samedi 8 février 2014

Hicham Talhi heeft onze mening weergegeven bij de begroting van het OCMW : we zijn verheugd dat de dotatie verhoogd wordt. Spijtig genoeg, en zeker in het licht van de maatregelen die de federale overheid genomen heeft, is het duidelijk dat het niet voldoende is om in de reële behoeften te voorzien. Bij de stemming hebben we ons onthouden om te protesteren tegen het feit dat deze beleidsnota nog altijd niet is ingediend bij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Er is een mandaat afgesloten tussen het Grondbedrijf en het Sociaal woningbureau ‘Hector Denis’ voor het beheer van 19 woningen die eigendom zijn van de gemeente. Ik maakte me zorgen over de vraag of dit iets zou veranderen aan de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de toekenning van de woningen of wat de weerslag ervan zou zijn op de huurprijs voor de bewoners. In de toekomst zullen de regels van het Sociaal woningbureau gevolgd worden i.v.m. de toekenning van een woning. De huur, betaald door de huidige bewoners, zal niet verhoogd worden. Deze verandering zorgt ervoor dat het Sociaal woningbureau een extra werknemer kan aanwerven.

Onze gemeente heeft een contract getekend met het Agentschap Net Brussel om meer middelen te hebben om de netheid van onze openbare ruimtes te verbeteren. De meerderheid moet nu, binnen de 15 dagen een netheidsplan indienen met haar prioriteiten voor de volgende jaren. Toen ik vroeg naar de details van het plan, kreeg ik als antwoord dat het nog niet geschreven was ! Zo te zien is netheid niet echt een prioriteit voor het College.

Griet Hubrechts heeft de oprichting van de ‘Adviesraad Cultuur’ voor Nederlandstalige cultuuraangelegenheden positief benadrukt : het is een vooruitgang voor de democratie en de participatie van onze burgers.

De motie die ik in naam van onze groep ingediend had, waarin we protesteren tegen de éénzijdige beslissing van de Vlaamse Regering om de Ring rond Brussel te verbreden is goedgekeurd.

Ingrid Parmentier