Samenvatting van de gemeenteraad van 27 november 2014

Publié le vendredi 19 décembre 2014

Het was een kalme gemeenteraad waarbij de belangrijkste punten handelden over het toekennen van subsidies aan verschillende organisaties voor het jaareinde. Het ging vooral over subsidies aan sportclubs, een buitengewone toelage aan v.z.w. Triton, Planning Familial d’ Evere, en de enveloppesubsidie aan ‘Brede School’ enz.

De retributie op de behandeling van de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen werd verhoogd om deels tegemoet te komen aan het extra werk dat de mensen van deze dienst de laatste jaren hebben moeten presteren.

De openbare zitting werd afgesloten met een tussenkomst van Ingrid Parmentier over het ophalen van het grof huisvuil. Hieronder vindt u de tekst van deze interpellatie :

"We vernemen via de pers dat het Gewest opnieuw enkele gemeentelijke afvalparken zal uitbaten, waaronder dat van Evere, om er gewestelijke containerparken van te maken.
-  Kunt u deze informatie bevestigen ? Momenteel kunnen Everaars hun grof huisvuil gratis aan huis laten ophalen a rato van 1 keer per jaar , voor 3 kubieke meter door het Gewest en 2 keer per jaar, voor 2 kubieke meter door de gemeente . Deze regeling is zeer interessant voor de gezinnen/personen die niet in het bezit zijn van een auto en zich dus niet met hun afval tot aan de containerparken kunnen verplaatsen.
-  Wat gebeurt er met deze dienst aan onze bewoners, één keer het Gewest de afvalparken weer voor haar rekening zal nemen ? Zullen de Everaars nog de kans krijgen om 2 keer per jaar grof huisvuil aan huis te laten ophalen door onze gemeentediensten ?"

De nieuwe schepen van netheid antwoordde dat de onderhandelingen tussen de gemeente en Net Brussel over de overdrachtsmogelijkheden nog volop aan de gang waren en dat dit probleem mee in het debat genomen zou worden. We blijven dit opvolgen.