Samenvatting gemeenteraad van 25 september 2014

Publié le jeudi 6 novembre 2014

We kregen uitleg bij de deelname van onze gemeente aan het schoolplan 2014-2018 en plan Cicogne II. We zijn blij met het verhogen van het aantal plaatsen. De verschillende fases in de werkzaamheden verplichten de klassen wel te verhuizen en enkele klassen zelfs meermaals. We hopen erop dat de meerderheid met de ouders en het onderwijzend personeel overlegt om de verhuis zo goed mogelijk te laten verlopen.

We hebben een samenwerking met de stichting Constant Van den Stock goedgekeurd om een studie-voetbal programma te lanceren, dit om jongeren te motiveren hun schoolresultaten te verbeteren.

Onze gemeente heeft beslist om de uitvoering van haar gemeentelijk parkeeractieplan uit te besteden aan het regionaal parkeeragentschap. De meerderheid heeft de voorwaarden vastgesteld voor de verkoop van een gemeentelijk terrein aan de Vliegpleinstraat. Het terrein moet op termijn voorzien worden van woningen. Voorwaarde is wel dat er 90 parkings voorzien worden.

Het lastenboek dat gelinkt is aan de verkoop van een gemeenteterrein aan de Parijsstraat verduidelijkt nu dat er woongelegenheid geconstrueerd moet worden en dat de 15 huidige garages afgebroken moeten worden. Dit komt tegemoet aan de opmerkingen die we tijdens de voorafgaande gemeenteraad hierover maakten.

Jean Philippe Mommart heeft het college geïnterpelleerd over de beschadigingen die geconstateerd zijn aan de verkiezingsaffiches tijdens de laatste campagne.

We keurden de creatie van een ‘jobhuis’ goed dat de samenwerking tussen Actiris, het lokaal tewerkstellingsagentschap, en het OCMW zal bewerkstelligen.