Mobilisatie tegen de vermindering van het treinaanbod op lijn 26

Publié le jeudi 6 novembre 2014

Files jagen de automobilisten op stang, ze hebben een belangrijke economische kostprijs, ze remmen het openbaar vervoer af , verergeren de geluidsoverlast en verminderen de lucht- en levenskwaliteit van de Brusselaars en pendelaars. In deze context is de beslissing van de NMBS om op lijn 26 de frequentie van treinen te verminderen, o.a. in de stations die op het Evers grondgebied liggen ( Bordet en Evere) onbegrijpelijk ! Deze lijn biedt aan duizenden pendelaars, waaronder vele inwoners van onze gemeente , de kans om zich op het Brussels grondgebied of in de ons omliggende gewesten te verplaatsen, om - zonder gebruik te maken van een auto - het werk, de school, familie of vrienden te bereiken.

Deze maatregel houdt een groot risico in dat mensen in de toekomst, opnieuw zullen kiezen voor de auto.

De beslissing van de NMBS om de frequentie op deze lijn 26 te verminderen druist volledig in tegen het mobiliteitsplan IRIS II van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de geest van het Brussels beleid, zowel vanuit de oppositie als de meerderheid, om meer en beter gebruik te maken van de bestaande lijnen.

Groen en Ecolo verdedigen de uitbating van een echt GEN (Gewestelijk Expresnet) om het de reizigers zo aangenaam mogelijk te maken zich te verplaatsen, zowel op Brussels grondgebied als van en naar de ons omliggende gewesten. Lijn 26 is een essentieel onderdeel van dit netwerk.

We hebben onze verontwaardiging over deze beslissing van de NMBS geuit via een interpellatie op de gemeenteraad van oktober. Vanuit deze interpellatie werd door de meerderheid een motie opgesteld die unaniem werd goedgekeurd waarin het behoud van de bestaande dienstregeling verdedigd wordt en tevens een verhoging van het aanbod tijdens de weekends en ’s avonds is gevraagd.

Deze motie wordt verstuurd naar de bevoegde federale en regionale ministers en tevens aan de voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de NMBS.

Bovendien heeft onze lokale groep de reizigers op het bewuste traject gesensibiliseerd via een flyer.