Gemeenteraad van 28 maart 2013

Publié le mardi 28 mai 2013

De fractie van Groen en Ecolo was zeer actief tijdens de gemeenteraad van 28 maart 2013. We hebben bij verschillende punten van de agenda enkele vragen gesteld :

In het kader van de publieke enquête i.v.m. het Brussels programma om het pesticidenverbruik te verminderen, heeft Jean-Philippe Mommart het College gevraagd, wat de gevoerde politiek door de bevoegde gemeentediensten hier rond is.

Ter gelegenheid van de internationale vrouwendag (8 maart) vroeg Griet Hubrechts op welke manier het college werk zal maken van haar engagement, aangegaan bij het ondertekenen van het Europees Charter voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen (2008) en wanneer we op de hoogte gesteld zullen worden van hun actieplan.

Ingrid Parmentier heeft verschillende vragen gesteld en kanttekens geplaatst bij de inplanting van een Décathlon in de Bordetwijk en de gevolgen voor de mobiliteit in onze gemeente. (zie apart artikel).

Ze heeft ook gevraagd welke gemeentelijke acties ondernomen zullen worden, om te beantwoorden aan de oproep voor de ondersteuning van het regionaal project rond duurzame mobiliteit.

We hadden ook een reactie voorbereid op de algemene beleidsverklaring van de meerderheid, maar dit punt werd vergeten door de voorzitter van de raad !