Gemeenteraad van 23 oktober 2014 : begrotingstekort meer dan 3 miljoen euro in 2015

Publié le jeudi 6 novembre 2014

De daling van de gemeentelijke financies van Evere blijft voortduren. Ondanks de geleverde inspanningen voor het boekjaar van de gewone begroting van 2015 is er een tekort van 3 166 995,00 euro ! Dit brengt het cumulatieve resultaat op een negatief saldo van 9 669 452, 00 euro. De dotatie aan de politiezone voor 2015 bedraagt 12 430 116, 00 euro. Deze overdracht, die op zich steeds toeneemt, is deels mede verantwoordelijk voor het grote tekort op de gewone begroting van onze gemeente.

Er is een nieuwe schepen benoemd, M. Ali Ince, ter vervanging van Rudy Vervoort, verhinderd burgemeester. Zijn bevoegdheden zijn Openbare netheid en Economaat. De bevoegdheden van de andere schepenen zijn daardoor ook herverdeeld.

We hebben de fusie van de sociale woonkantoren ‘Ieder zijn huis’ en ‘Germinal’ goedgekeurd. Het proces om deze 2 huisvestingskantoren te doen samensmelten in één structuur is al ver gevorderd.

We hebben gestemd voor het behoud van het belastingtarief voor onroerende voorheffing en personenbelasting op het niveau van 2014.

Griet Hubrechts interpelleerde het College over de vermindering van de dienstverlening door de NMBS op lijn 26. Ze vroeg aan het college om al haar middelen in te zetten om druk uit te oefenen op de NMBS om hen er toe te overhalen deze beslissing terug te schroeven. Ze verkreeg de steun van het voltallige gemeenteraadscollege dat unaniem een motie goedkeurde waarin het meest essentiële van haar interpellatie werd overgenomen.