GEMEENTERAAD 27 FEBRUARI 2014

De meerderheid toont geen respect voor een burgerinitiatief en er komt geen nieuwe school in de Lombardestraat !

Publié le jeudi 20 mars 2014

De gemeenteraad begon met een interpellatie van burgers over de toekomst van het fietsherstelatelier te Evere. Sympathisanten vroegen op een klare, rustige en niet-agressieve manier aan de gemeente om alles in het werk te stellen een nieuwe locatie voor het atelier te zoeken teneinde de activiteiten verder te kunnen zetten. Op weinig sympathieke toon werd geantwoord dat een oplossing gevonden was en geaccepteerd werd door het atelier, gevolgd door een aantal opmerkingen gebaseerd op onjuiste informatie. De voorgestelde ‘oplossing’ betreft een pand dat slechts geldig is tot juni van dit jaar, een oplossing op zeer korte termijn dus. Het fietsherstelatelier van Evere heeft nog altijd geen zekere toekomst.

En nog meer vreemde toestanden : deze interpellatie werd, hoewel ze tijdig ingediend was voor de gemeenteraad van januari met een maand verdaagd naar februari. Zo’n uitstel is niet aanvaardbaar !

Daarbovenop werden de burgers aan de ingang opgewacht door politieagenten. Het is duidelijk dat de meerderheid verveeld zit met dit soort burgerinitiatieven die de directe democratie bevorderen.

We hebben een nieuw Algemeen Politiereglement aangenomen, met de besluiten i.v.m. de gemeentelijke administratieve sancties (‘GAS-boetes’) . We zijn blij dat de 3 politiediensten van Brussel Noord hierover een gezamenlijk standpunt innemen en dat de sancties niet gelden voor jongeren onder 16 jaar.

De belastingen op het verhuur van kamers in het kader van een hotelactiviteit werd aangenomen. De rusthuizen zijn hier niet bij inbegrepen ; tijdens verschillende voorgaande gemeenteraden kwamen we op dit punt tussenbeide teneinde de rusthuizen buiten deze nieuwe regeling te houden.

De openbare zitting werd besloten met 4 interpellaties ingediend door onze groep :
-  welke visie heeft onze gemeente op het ontwerp van het Gewestelijk plan voor Duurzame ontwikkelingen ?
-  hoe beantwoordt onze gemeente aan de dringende oproep voor meer plaatsen in ons onderwijs voor september 2014 ?
-  wat is de mogelijke impact van de uitsluiting van een werkloosheidsuitkering op het budget van het OCMW ?
-  wat met de verhoging van het budget van de politiezone ten gevolge de verplichting om de Copernicuspremie te betalen aan de politieagenten ?

Dankzij het urgentieplan van minister Nollet (Ecolo) worden er ongeveer 125 nieuwe plaatsen gecreëerd in onze Everse scholen voor de start van 2014 en 2015, vooral door de installatie van modulaire paviljoenklassen.

Bij het informeren naar de voortgang van het bouwproject van een nieuwe school in de Lombardestraat werd ons meegedeeld dat men dit project niet zal verderzetten.