3 - Griet Hubrechts

Publié le lundi 10 septembre 2012

Nette en veilige straten en pleinen zijn voor ons belangrijk om de leefbaarheid in stand te houden en alle Everaars zich thuis te laten voelen in hun wijk.

Om de levenskwaliteit van iedereen te verhogen, willen we het zich verplaatsen als voetganger, fietser of gebruiker van het openbaar vervoer vergemakkelijken en aanmoedigen.

Een bevolkingstoename moet opgevangen worden, zonder het aanbod van de groene ruimtes aan te tasten en de biodiversiteit mag daarbij niet uit het oog verloren worden.

Geef ons uw steun om nu duurzame oplossingen te vinden voor de uitdagingen van vandaag en morgen.